mukhomor

High Among the Clouds, Black Sparrow :-)

צווישן וואָלקנס הױך, פֿאַרביטערט,
שוואַרץ און עלנט ווי אַ הונט,
פֿליט אַ שפּערל - צאַפּלט, ציטערט,
שוועבט געשװינד איבערן גרונט.
פֿליט ער שטיל אין טיפֿער נאַכט,
פֿון לבנה־ליכט באַלײַכטער,
ניט פֿאַרדאַגהטער און לײַכטער
זעט ער אַלץ, פֿון אַלעם לאַכט.
רוצחיש־קלוג זײַן האַלדז צעגלײַכט ער
ווי אַ שאָטן אויפֿן ראָג;
אויגן - ברענען ווי דער טאָג.

mukhomor

Stop moving, my train! :-)

אוי װאַרט, פּאַראָוואָז, לאָז‘ניט קלאַפּן די רעדער,
קאָנדוקטאָר, אױף טאָרמאָז גיב אַ דריק.
מיט מאַמעניו מײַנער איך וויל זיך צעשײדן,
מײַן האַרץ גייט שוין אויסעט נאָך איר בליק.

ניט װאַרט אױף מיר, מאַמע, דײַן זון איז פֿאַרלוירן,
איך קען מער ניט לעבן ווי איך װיל.
אַ שרעקלעך געמױזעכץ האָט מיך אַרײַנגעצױגן,
מײַן לעבן - פֿאַרשלעפּטע קאָרטנשפּיל.

אוי װאַרט, פּאַראָוואָז, לאָז‘ניט קלאַפּן די רעדער,
ס׳איז ערגעץ נאָך דאָ אַ טראָפּן גליק.
סע איז נאָך ניט פֿאַרפֿאַלן דעם פּױעזד אָפּצושטעלן,
קאָנדוקטאָר, אױף טאָרמאָז גיב אַ דריק.

svinya

Ailein duinn

Печальная и трогательная шотландская баллада, сочиненная в конце 18 века девушкой, которая собиралась выйти замуж за матроса, но ее любимый жених по пути на свадьбу попал в шторм и погиб. Она в горе сочинила эту балладу и через несколько месяцев умерла. Ее тело обнаружили на берегу моря рядом с местом, где был найден ее погибший любимый...http://en.wikipedia.org/wiki/Ailein_duinn
svinya

Любимый город может спать спокойно

Прочел на днях весьма показательную статью от известного российского новостного агентства "Росбалт", под заголовком "В центре Петербурга вновь орудуют банды цыган-люли":

http://www.rosbalt.ru/piter/2011/04/04/835496.html

Анонимный автор жалуется на то, что на центральных улицах Питера "орудуют банды" персидских цыган - люли или лури. Предположительно, они приехали в Питер из Таджикистана. По утверждению автора, отчаявшиеся петербуржцы вынуждены были обратиться за защитой непосредственно к губернатору Валентине Матвиенко. Корреспондент "Росбалта" видел, как сотрудники милиции пытаются задержать держащих в страхе весь город бандюг, однако - "с началом весны количество прибывающих нелегалов таково, что, очевидно, нужно принимать какие-то особые меры". Измученные террором граждане заявляют, что происходящее "недостаточно назвать просто беспределом".

Вам уже страшно? Мне тоже. Страшновато становится от распространившегося в России за последние несколько лет националистического дурмана. При внимательном прочтении статьи выясняется, что означенные возмущенные петербуржцы представлены в единственном экземпляре некой виртуальной гражданкой, высказавшейся в Интернете. Статья сопровождается и видео, в котором бесстрашные корреспонденты сумели заснять деятельность банды понаехавших цыган-беспредельщиков. Суть парализовавшей город волны чудовищных преступлений вполне ясно описана и в самой статье. Небольшие стайки оборванных нахальных подростков и женщин с малыми детьми занимаются на улицах попрошайничеством. Пристают к иностранным туристам и зажиточно одетым людям. Если выдается возможность - выхватывают кошелек или мобильник. Судя по видео, занимаются этим какие-то 20-летние девицы.
Collapse )
svinya

Тунис

Тунисцы выступают за равноправие религий и отделение религии от государства:Активистки - просто прелесть! :-)
svinya

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК...

svinya

Перепост. Стих Лилечки Мазикиной

http://gipsylilya.livejournal.com/1673256.html

В окнах
небес
дрожали
слёзы,
ветки
цеплялись
за
облака.
Вены
забыли
зиму
и прозу,
рифмы
просила
мысль-
строка.
На свадьбе
весенней
гуляла
свора,
и воздух
был
несказанно
хорош.
На улице,
Ночью,
в четверть
второго,
поэт
посадил
поэта
на нож.
svinya

Clannad и Песняры

Я давно уже замечал сходство некоторых жанров белорусской и ирландской народной музыки. В общем, это понятно: хмурая культура хуторских философов-алкоголиков порождает схожие мотивы. Весьма симпатичные мне мотивы, замечу.

Мои друзья, замечательные душевные музыкальные люди, отметили еще интересный момент: сходство всемирно известной группы Clannad и других певцов из ольстерской деревни Гвидор с одной стороны, и народными песнями в исполнении Песняров - с другой. Я имею в виду оригинальных Песняров, привычных нашему поколению X, а не новых групп, выступающих под этим названием, о которых я ничего не знаю.

Мнения? Вот два примера песен Clannad, в которых действительно чувствуется некое сходство с Песнярами: